Termeni și condiții

Condițiile generale de afaceri ale www.benlemi.cz


Societatea comercială Michal Pomp - Benlemi
cu sediul social în Kylešovská 715/25
număr de identificare: 87225158
Număr de identificare fiscală: CZ8809295880

O persoană fizică care desfășoară afaceri în conformitate cu Legea privind licențele comerciale care nu este înregistrată în registrul comercial
pentru vânzarea de bunuri printr-un magazin online situat la adresa de internet www.benlemi.ro, www.benlemi.cz, www.benlemi.sk, www.benlemi.comwww.benlemi.eu.

Dispoziții introductive
Contul utilizatorului
Încheierea contractului de cumpărare
Prețul bunurilor și condițiile de plată
Retragerea din contractul de cumpărare
Transportul și livrarea mărfurilor
Drepturile rezultate din livrarea necorespunzătoare
Alte drepturi și obligații ale părților contractante
Protecția datelor cu caracter personal și trimiterea de mesaje comerciale
Trimiterea de mesaje de afaceri și stocarea cookie-urilor
Livrare
Dispoziții finale

 

1. Dispoziții introductive

 


1.1. Termenii și condițiile (denumiți în continuare „termeni și condiții”) companiei Michal Pomp - Benlemi, număr de identificare: 87225158, număr de identificare fiscală: CZ8809295880, neînregistrat în registrul comercial (denumit în continuare „vânzător”) guvernează drepturile și obligațiile reciproce ale părților sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contract de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumit în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul virtual este operat de vânzător la adresele de internet www.benlemi.cz, www.benlemi.sk, www.benlemi.com, www.benlemi.eu, prin intermediul interfeței site-ului (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).

1.2. Condițiile comerciale nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă produse în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul profesiei sale.

1.3. Dispozițiile care se abat de la condițiile comerciale pot fi convenite în contractul de cumpărare. Prevederile abaterilor din contractul de cumpărare prevalează asupra prevederilor termenilor și condițiilor.

1.4. Prevederile condițiilor de afaceri fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Termenii și condițiile pot fi modificate sau completate de vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

2. Contul de utilizator


2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda, de asemenea, bunuri fără înregistrare direct de la interfața web a magazinului.

2.2. Atunci când se înregistrează pe site și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și onest. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în caz de modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator pentru mai mult de 12 luni sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile în temeiul acordului de cumpărare (inclusiv condițiile de afaceri).

2.6. Cumpărătorul ințelege posibilitatea ca, contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește mentenanța necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau mentenanța necesară a hardware-ului și software-ului terților.

3. Încheierea contractului de cumpărare


3.1. Toate detaliile bunurilor prezentate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un acord de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Dispozițiile articolului 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2.1.1. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și costul de returnare a bunurilor, dacă bunurile nu pot fi, prin natura lor, returnate prin poștă obișnuită. Prețurile bunurilor sunt enumerate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.

[JA1] Secțiunea 1811 (2) din Codul civil: „Dacă comportamentul părților vizează încheierea contractului și aceste fapte nu sunt clare din context, comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util înainte de încheierea contractului sau înainte ca acesta să facă o ofertă obligatorie ...

b) desemnarea bunurilor sau serviciilor și o descriere a principalelor caracteristici ale acestora;

c) prețul bunurilor sau serviciilor sau metoda de calcul a acestora, inclusiv toate impozitele și taxele;

(d) metoda de plată și metoda de livrare sau de executare ...

[JA2] Secțiunea 12 (2) din Legea privind protecția consumatorului: „Informațiile privind prețul sau faptul că informațiile sunt incomplete sau lipsesc nu trebuie, în special, să dea impresia că: a) prețul este mai mic decât este în realitate, b) determinarea prețurilui depinde de circumstanțele de care nu depinde de fapt, c) prețul include livrările de produse, servicii, lucrări sau servicii pentru care plata este efectiv realiztă separat, d) prețul a fost sau va fi majorat, scăzut sau neschimbat, chiar dacă da (e) relația dintre preț și utilitatea produsului sau serviciului oferit și prețul și utilitatea unui produs sau serviciu comparabil care în realitate nu este. ”  .

[JA3] Secțiunea 11a din Legea privind protecția consumatorului: „Atunci când vinde mărfuri sau furnizează servicii prin mijloace electronice prin intermediul unui site web, vânzătorul este obligat să informeze în mod clar consumatorul în avans dacă există restricții aplicabile la furnizarea de bunuri sau furnizarea ..."

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (mărfurile comandate sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a bunurilor, informații despre metoda necesară de livrare a bunurilor comandate

3.4.3. informații cu privire la costurile asociate livrării bunurilor (denumite în continuare „comandă”).

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul este autorizat să verifice și să schimbe datele pe care le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul „Confirmă comanda”. Datele enumerate în comanda sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma această primire Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a Cumpărătorului”).

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul este întotdeauna îndreptățit să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător apare din livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

Dimensiunile atipice ale saltelelor, pe care Vânzătorul nu le include ca standard în oferta de vânzare de pe e-shop, nu pot fi returnate ca parte a unui retur sau schimb în termen de 14 zile de la încheierea valabilă a comenzii pentru Bunuri de către Cumpărător.

3.8. Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare, în special cu persoanele care anterior și-au încălcat în mod repetat obligațiile față de Vânzător.

3.9. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate de cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

 

4. Prețul mărfurilor și condițiile de plată


4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul contractului de cumpărare, cumpărătorul le poate plăti vânzătorului în următoarele moduri:

în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;
sau prin transfer bancar în contul nr.RO96 RZBR 0000 0600 2284 1001 (denumit în continuare "contul vânzătorului");
plata online prin portalul de plăți Go-Pay;
plata online prin portalul de plăți PayPal;
printr-un împrumut acordat de un terț.

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.

4.3. Vânzătorul nu solicită un depozit sau altă plată similară de la cumpărător. Acest lucru nu afectează prevederile articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor utilizînd simbolul de plată variabilă. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma convenită este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul este îndreptățit, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu confirmă comanda (articolul 3.6), să solicite plata întregului preț de cumpărare înainte de a trimite bunurile către cumpărător. Dispozițiile articolului 2119 alineatul (1) din Codul civil nu se vor aplica.

4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat de regulamente legale în general obligatorii, vânzătorul emite cumpărătorului un document fiscal - o factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul nu plătește taxa pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura va fi emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului mărfii și va fi transmisă în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

4.9. Conform Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

 

5. Retragerea de la contractul de cumpărare


5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau pentru acesta, din contractul de cumpărare pentru livrarea de bunuri și bunuri perisabile, care a fost livrat iremediabil împreună cu alte bunuri livrate, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri într-un pachet sigilat pe care consumatorul l-a scos din ambalaj și nu poate fi returnat din motive de igienă, și din contractul de cumpărare pentru furnizarea înregistrării audio sau video sau de software dacă ambalajul original a fost desigilat.

5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1 sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul 1 din Codul civil, în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii și în cazul în care obiectul contractului de achiziție este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, această perioadă curge de la data primirii ultimei livrări de mărfuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în propoziția anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul online al vânzătorului, disponibil după conectarea cu un utilizator înregistrat pe site-ul web al vânzătorului. Retragerea din contractul de cumpărare cu cerințele legale corespunzătoare poate fi trimisă de cumpărător la adresa de corespondență a vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@benlemi.cz.

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract către vânzător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării mărfurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate datorită naturii sale prin poștă.

5.4. În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna sumele primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod ca vânzătorul a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna performanța oferită de cumpărător la returnarea mărfii către cumpărător sau în orice alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite cumpărătorului înainte ca acesta să returneze mărfurile sau să dovedească că a trimis mărfurile antreprenorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral dreptul la o compensație pentru daunele cauzate mărfurilor împotriva dreptului cumpărătorului la restituirea prețului de achiziție.

5.6. Până la preluarea mărfurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. În acest caz, vânzătorul va returna prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou încetează să mai fie efectiv și cumpărătorul este obligat să îl returneze împreună cu bunurile vânzătorului.

5.8. Toate Saltelele și Produsele Textile pot fi returnate numai nefolosite, nespălate și în ambalajul lor original în termen de 14 zile. Alte Bunuri vor fi acceptate pentru reclamație în stare nedeteriorată, adică fără zgârieturi, semne de lipire sau semne de orice alte daune cauzate de asamblarea Bunurilor sau de utilizarea necorespunzătoare a acestora.

 

6. Transportul și livrarea de bunuri


6.1. Dacă modul de transport este contractat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare.

6.3. În cazul în care din motive ale cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât se specifică în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor sau alte costuri asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul unor defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică accesul persoanelor neautorizate în mijlocul de transport, cumpărătorul nu trebuie să preia coletul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi guvernate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

7. Drepturile rezultate din livrarea necorespunzătoare


7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care rezultă din executarea defectuoasă sunt reglementate de condițiile relevante în general obligatorii (în special dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunilor 2099-2117 și secțiunilor 2161-2174 din Codul civil).

7.2. Vânzătorul garantează cumpărătorului că mărfurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1. mărfurile au caracteristicile convenite de părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau pe care cumpărătorul le aștepta în ceea ce privește natura mărfurilor și pe baza publicității acestora,

7.2.2. mărfurile sunt adecvate scopului menționat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate de obicei mărfurile de acest gen,

7.2.3. mărfurile corespund calității sau proiectului cu eșantionul sau modelul convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,

7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

7.2.5. mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor cauzate de utilizarea lor normală, la bunurile folosite pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau a uzurii, pe care bunurile le-au avut la momentul livrării cumpărătorului sau dacă aceasta rezultă din natura mărfurilor.

7.4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte la momentul primirii. Cumpărătorul are dreptul de a exercita dreptul la un defect care apare la bunurile de larg consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Cumpărătorul își exercită drepturile care decurg din prestații defectuoase cu vânzătorul la adresa unității sale (Hlavní 120, 747 06 Opava), în cazul în care acceptarea unei reclamații este posibilă în ceea ce privește gama de mărfuri vândute sau la sediul sau locul de desfășurare a activității. Momentul cererii este considerat momentul în care vânzătorul a primit bunurile solicitate de la cumpărător.

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de plângere a vânzătorului.

 

8. Alte drepturi și obligații ale părților contractante


8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata întregului preț de achiziție al mărfurilor.

8.2. În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. e) din Codul civil.

8.3. Soluționarea extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor este furnizată de vânzător prin intermediul adresei electronice info@benlemi.cz. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.4. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Licențele comerciale sunt realizate în sfera de competență a acesteia de către biroul de licențe comerciale relevant. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Într-o măsură limitată, Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, de asemenea, respectarea Legii nr. 634/1992, privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

8.5. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul 2 din Codul civil.

9. Livrarea


9.1. Cumpărătorului i se poate livra la adresa sa electronică.

10. Dispoziții finale


10.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementări legale în general obligatorii.

10.2. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea invalidă va fi înlocuită de o prevedere a cărei semnificație este cât mai apropiată de prevederea invalidă. Nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

10.3. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

10.4. Anexa la condițiile comerciale este un model de formular pentru retragerea din contractul de cumpărare.

10.5. Date de contact ale vânzătorului: adresa de livrare (Kylešovská 715/25, 746 01 Opava), adresa de e-mail info@benlemi.cz, telefon +420739787164.

 

 

În Opava, la 11 februarie 2017

Michal Pomp

Benlemi

www.benlemi.cz