Pat casuta pentru copii POPPI

Cod: 7854/80X160-PRI 7854/80X160-TRA 7854/80X160-BIL 7854/80X160-SVS 7854/80X160-BEZ 7854/80X160-RUZ 7854/80X160-CIH 7854/80X160-SVM 7854/80X160-NAM 7854/80X160-PET 7854/80X160-SAL 7854/80X160-SED 7855/80X160-PRI 7855/80X160-TRA 7855/80X160-BIL 7855/80X160-SVS 7855/80X160-BEZ 7855/80X160-RUZ 7855/80X160-CIH 7855/80X160-SVM 7855/80X160-NAM 7855/80X160-PET 7855/80X160-SAL 7855/80X160-SED 7854/80X180-PRI 7854/80X180-TRA 7854/80X180-BIL 7854/80X180-SVS 7854/80X180-BEZ 7854/80X180-RUZ 7854/80X180-CIH 7854/80X180-SVM 7854/80X180-NAM 7854/80X180-PET 7854/80X180-SAL 7854/80X180-SED 7855/80X180-PRI 7855/80X180-TRA 7855/80X180-BIL 7855/80X180-SVS 7855/80X180-BEZ 7855/80X180-RUZ 7855/80X180-CIH 7855/80X180-SVM 7855/80X180-NAM 7855/80X180-PET 7855/80X180-SAL 7855/80X180-SED 7854/90X160-PRI 7854/90X160-TRA 7854/90X160-BIL 7854/90X160-SVS 7854/90X160-BEZ 7854/90X160-RUZ 7854/90X160-CIH 7854/90X160-SVM 7854/90X160-NAM 7854/90X160-PET 7854/90X160-SAL 7854/90X160-SED 7855/90X160-PRI 7855/90X160-TRA 7855/90X160-BIL 7855/90X160-SVS 7855/90X160-BEZ 7855/90X160-RUZ 7855/90X160-CIH 7855/90X160-SVM 7855/90X160-NAM 7855/90X160-PET 7855/90X160-SAL 7855/90X160-SED 7854/90X180-PRI 7854/90X180-TRA 7854/90X180-BIL 7854/90X180-SVS 7854/90X180-BEZ 7854/90X180-RUZ 7854/90X180-CIH 7854/90X180-SVM 7854/90X180-NAM 7854/90X180-PET 7854/90X180-SAL 7854/90X180-SED 7855/90X180-PRI 7855/90X180-TRA 7855/90X180-BIL 7855/90X180-SVS 7855/90X180-BEZ 7855/90X180-RUZ 7855/90X180-CIH 7855/90X180-SVM 7855/90X180-NAM 7855/90X180-PET 7855/90X180-SAL 7855/90X180-SED 7854/90X190-PRI 7854/90X190-TRA 7854/90X190-BIL 7854/90X190-SVS 7854/90X190-BEZ 7854/90X190-RUZ 7854/90X190-CIH 7854/90X190-SVM 7854/90X190-NAM 7854/90X190-PET 7854/90X190-SAL 7854/90X190-SED 7855/90X190-PRI 7855/90X190-TRA 7855/90X190-BIL 7855/90X190-SVS 7855/90X190-BEZ 7855/90X190-RUZ 7855/90X190-CIH 7855/90X190-SVM 7855/90X190-NAM 7855/90X190-PET 7855/90X190-SAL 7855/90X190-SED 7854/90X200-PRI 7854/90X200-TRA 7854/90X200-BIL 7854/90X200-SVS 7854/90X200-BEZ 7854/90X200-RUZ 7854/90X200-CIH 7854/90X200-SVM 7854/90X200-NAM 7854/90X200-PET 7854/90X200-SAL 7854/90X200-SED 7855/90X200-PRI 7855/90X200-TRA 7855/90X200-BIL 7855/90X200-SVS 7855/90X200-BEZ 7855/90X200-RUZ 7855/90X200-CIH 7855/90X200-SVM 7855/90X200-NAM 7855/90X200-PET 7855/90X200-SAL 7855/90X200-SED 7854/120X180-PRI 7854/120X180-TRA 7854/120X180-BIL 7854/120X180-SVS 7854/120X180-BEZ 7854/120X180-RUZ 7854/120X180-CIH 7854/120X180-SVM 7854/120X180-NAM 7854/120X180-PET 7854/120X180-SAL 7854/120X180-SED 7855/120X180-PRI 7855/120X180-TRA 7855/120X180-BIL 7855/120X180-SVS 7855/120X180-BEZ 7855/120X180-RUZ 7855/120X180-CIH 7855/120X180-SVM 7855/120X180-NAM 7855/120X180-PET 7855/120X180-SAL 7855/120X180-SED 7854/120X190-PRI 7854/120X190-TRA 7854/120X190-BIL 7854/120X190-SVS 7854/120X190-BEZ 7854/120X190-RUZ 7854/120X190-CIH 7854/120X190-SVM 7854/120X190-NAM 7854/120X190-PET 7854/120X190-SAL 7854/120X190-SED 7855/120X190-PRI 7855/120X190-TRA 7855/120X190-BIL 7855/120X190-SVS 7855/120X190-BEZ 7855/120X190-RUZ 7855/120X190-CIH 7855/120X190-SVM 7855/120X190-NAM 7855/120X190-PET 7855/120X190-SAL 7855/120X190-SED 7854/120X200-PRI 7854/120X200-TRA 7854/120X200-BIL 7854/120X200-SVS 7854/120X200-BEZ 7854/120X200-RUZ 7854/120X200-CIH 7854/120X200-SVM 7854/120X200-NAM 7854/120X200-PET 7854/120X200-SAL 7854/120X200-SED 7855/120X200-PRI 7855/120X200-TRA 7855/120X200-BIL 7855/120X200-SVS 7855/120X200-BEZ 7855/120X200-RUZ 7855/120X200-CIH 7855/120X200-SVM 7855/120X200-NAM 7855/120X200-PET 7855/120X200-SAL 7855/120X200-SED 7854/140X200-PRI 7854/140X200-TRA 7854/140X200-BIL 7854/140X200-SVS 7854/140X200-BEZ 7854/140X200-RUZ 7854/140X200-CIH 7854/140X200-SVM 7854/140X200-NAM 7854/140X200-PET 7854/140X200-SAL 7854/140X200-SED 7855/140X200-PRI 7855/140X200-TRA 7855/140X200-BIL 7855/140X200-SVS 7855/140X200-BEZ 7855/140X200-RUZ 7855/140X200-CIH 7855/140X200-SVM 7855/140X200-NAM 7855/140X200-PET 7855/140X200-SAL 7855/140X200-SED Alegeţi varianta
1 600,49 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 600,49 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 702,19 lei 1 693,79 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 693,79 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 793,76 lei 1 670,39 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 670,39 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 775,83 lei 1 726,81 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 726,81 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 837,32 lei 1 770,53 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 770,53 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 874,24 lei 1 811,75 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 811,75 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 1 959,98 lei 2 034,31 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 034,31 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 149,07 lei 2 103,91 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 103,91 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 221,84 lei 2 163,23 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 163,23 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 296,82 lei 2 333,78 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 333,78 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei 2 477,06 lei de la 1 600,49 lei 1 344,95 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 344,95 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 430,41 lei fără TVA 1 423,35 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 423,35 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 507,36 lei fără TVA 1 403,69 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 403,69 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 492,29 lei fără TVA 1 451,10 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 451,10 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 543,97 lei fără TVA 1 487,84 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 487,84 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 574,99 lei fără TVA 1 522,48 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 522,48 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 647,04 lei fără TVA 1 709,50 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 709,50 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 805,94 lei fără TVA 1 767,99 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 767,99 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 867,09 lei fără TVA 1 817,84 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 817,84 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 930,10 lei fără TVA 1 961,16 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 1 961,16 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA 2 081,56 lei fără TVA de la 1 344,95 lei fără TVA
Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani In stoc, livrăm în 48 ore Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani In stoc, livrăm în 48 ore In stoc, livrăm în 48 ore Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani In stoc, livrăm în 48 ore Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani In stoc, livrăm în 48 ore Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Vom produce în 2 - 4 saptamani Alegeţi varianta
Alegeți culoare
Dimensiune
Pagină
Varianta aleasă nu este disponibilă. Resetaţi parametrii selectaţi.
Livrare la:
31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 29.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 29.3.2023 29.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 29.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 29.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 Alegeţi varianta

.

Informaţii detaliate

Ca bonus, veți primi o garanție de 3 ani
Ca bonus, veți primi o garanție de 3 ani
Este conceput și produs de noi
Primești o garanție extinsă de trei ani
Fiecare piesă este unică
Fiecare piesă este unică
Mai mult, împreună protejăm și susținem natura
Mai mult, împreună protejăm și susținem natura
Obțineți-vă mobilier ceh de înaltă calitate
Obțineți-vă mobilier ceh de înaltă calitate

Descriere detaliată a produsului


Asigurati-i copilul dvs. un somn linistit într-un pat-casuta Poppi ,cu tablii laterale de protectie

Oferă-i copilului tău cel mai înalt nivel de siguranță și fă-l fericit. Patul-căsuță Montessori este un loc unde să dormi noaptea și o sală de joacă pe tot parcursul zilei. Micutul tău se va îndrăgosti de el și vei fi sigur că tabliile laterale ale patului servesc ca protecție perfectă împotriva căderii din el în timpul nopții. Poppi poate suporta până la 150 kg, ceea ce înseamnă că poți sta în pat împreună cu copilul tău.

Producem patul din lemn solid certificat și-l lăcuim cu vopsele ecologice care protejează natura și sunt potrivite pentru persoanele alergice. Puteti alege între 12 culori diferite. Chiar și copiii foarte mici se pot ridica ușor și în siguranță datorită ramei patului care se află la aproximativ 6 cm deasupra podelei. În ceea ce privește baza patului, veți primi gratuit o somiera , iar noi va recomandam o saltea care are cel puțin 18 cm înălțime.

Culorile din imagine pot diferi în funcție de configurarea ecranului. Decorațiile nu fac parte din produs.

Parametri suplimentari

Categorie: Paturi căsuță pentru copii făcute manual din lemn masiv
Garanţie: 5 ani
Tipul de produs: Pat cu gărduț fixat de
Vârsta copilului: 3-6 ani, 6-8 ani, 8-10 ani, 10-12 ani, 13 ani și peste
Formă: Cu acoperiș
Dimensiuni: 80x160 cm, 80x180 cm, 90x160 cm, 90x180 cm, 90x190 cm, 90x200 cm, 120x180 cm, 120x190 cm, 120x200 cm, 140x200 cm
Modelul produsului: Pat pentru copii POPPI
Culori: Alb, Lac transparent, Bej, Gri inchis, Gri deschis, Cărămidă, Verde salvia, Roz pastel, Albastru marin, Verde petrol, Albastru deschis, Nu lăcuită
Material: prisme de 6 cm și scânduri de molid
Capacitate de incarcare: 150 kg
Pictură: culori 100% naturale, antialergice și ecologice
Înălțimea recomandată a saltelei: 15-18 cm
Cadou: somiera pentru pat GRATIS
Dizainer: Benlemi
Certificat: lacuri în conformitate cu standardul ČSN EN 71-3, emis de TZÚS Praha, s.p.

Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!

Nu completaţi acest câmp:

Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!

Nu completaţi acest câmp: